Det 5GHz licensfrie bånd – bægret der vil flyde over

Vi ser af og til, at det licensfrie 5GHz bånd bliver anvendt til punkt-til-punkt og multipunkt forbindelser som et substituerende produkt for en rigtig radiokæde. En punkt-til-punkt eller multipunkt forbindelse på det licensfrie bånd er billigere at anskaffe, men til gengæld kan kapacitet og oppetid på 5GHz løsninger ikke sammenlignes med en radiokæde.

Når man anvender et udstyr på 5GHz til udendørs backbone eller til bredbåndstilslutning, skal man være indstillet på at der er visse begrænsninger. Dette kan direkte relateres til de WiFi-problemer, som vi kender fra hverdagen.

 

Dækning og kapacitet med den maks. tilladte sendeeffekt på 36dBm / 4 watt

For at opnå en kapacitet på 150Mbit pr. access punkt, på en afstand af 2 km radius, må der ikke være interferens fra andre access punkter på frekvensområdet.

2km_36dBm-EIRP_dækning_band

 

Krav til anvendelse af 5GHz båndet

Der er flere og flere WISP-udbydere og installatører, der opsætter bridge løsninger på 5GHz. Disse udstyr anvender en kommunikationsform, som umuliggør at dele sendetiden, med andet trådløst udstyr der benytter båndet. Derudover sender udstyret med en så høj sendestyrke, at det giver forstyrrelser selv på lange afstande.LW_spectrum

Ikke alene overtræder sådan en installation reglerne for anvendelse af 5GHz båndet jf. dansk radiogrænseflade, men det resulterer også i forstyrrelser for de 5GHz punkt-til-punkt og multipunkt installationer, der overholder reglerne. Skaden stopper desværre ikke der. Udendørs WiFi implementeringer hos virksomheder bliver naturligvis også udsat for den ekstreme støj fra disse installationer.

5-6GHz anvendelse

 

Hvad kan 5GHz reelt bruges til?

En 5GHz punkt-til-punkt eller multipunkt løsning bør reelt set kun anvendes til etablering af dataforbindelser på kortere afstande, ved forbindelser der ikke kræver høj driftssikkerhed. Man må forvente svingende hastigheder og responstider på forbindelsen, og det kræver selvfølgelig stadig, at man overholder gældende lovgivning indenfor den tilladte sendestyrke, samt reglerne for deling af frekvens / taletid.

LigoBASE-SU camera

Fortsættelse følger, hvor vi bl.a. vil vende problematikken omkring interferens på 5GHz, og hvordan man med specielle teknologier kan udnytte båndet optimalt.

Skrevet af Shankar Jeyakumaran