Stabilt WiFi til Campingpladser

Campingpladser kæmper ofte med udfordringer på deres WiFi netværk. Især når der er tale om større områder, dækning gennem træer og mange samtidige brugere. Vores løsningsforslag er udviklet til at kunne løse de udfordringer der er på campingpladser.

• Download Cloud Routers forslag som et PDF dokument

Topologi campingplads WiFi

Udendørs WiFi Access punkter

Cloud Router introducerer hele tiden nye og bedre løsningsmuligheder. Vi stiller naturligvis den viden og vores ressourcer til rådighed, for de forhandlere som vil benytte vores assistance, til at levere innovative og omkostningseffektive løsninger på markedet.

Se mere på http://www.cloudrouter.dk